Videografia

Play Video

Blanca mare dolenta

Play Video

Coses de reganal

Play Video

La falsa iglésia

Play Video

La ginqueta

Play Video

Lo rei Serafí

Play Video

Lo viut

Play Video

Pino Piras i Coral Alguer '80

Play Video

Sant Miquel humanitzat

Play Video

Especial Pino Piras 1989

Play Video

Un Home Del País - Records de Pino Piras

Galeria Fotogràfica